Łukasz Martyniec

- doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo. Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji międzypokoleniowej oraz planowania spadkowego.

Od 2004 roku prowadzi doradztwo oraz szkolenia w tej tematyce na zamówienie największych towarzystw ubezpieczeniowych, banków i organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Przeszkolił ponad 6.000 doradców finansowych, kilkuset radców prawnych, współorganizował ok. 400 konferencji, seminariów oraz szkoleń dla biznesu, w których wzięło udział ponad 8.000 osób. Uczestniczył w skonstruowaniu oraz wprowadzeniu w życie przeszło 250 Planów Sukcesji obejmujących sytuację prywatną i biznesową Klienta.

Specjalizuje się w budowie kompleksowych Planów Sukcesji dla firm rodzinnych oraz budowy planów awaryjnych dla firm nierodzinnych. Doradztwo obejmuje prawo gospodarcze, handlowe, rodzinne, spadkowe i podatkowe, połączone z budową i wdrożeniem planu finansowego oraz towarzyszeniem w procesie podejmowania decyzji. Opieka nad Klientem zakłada wieloletnią współpracę. Posiada 12-letnie doświadczenie praktyczne w sukcesji.


Łukasz Martyniec jest wykładowcą i ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Publikuje w wielu wydawnictwach przeznaczonych dla przedsiębiorców, m.in. THINK TANK, Magazyn Firm Rodzinnych Relacje i in.

Jest pierwszym w Polsce doradcą sukcesyjnym, który szkoli radców prawnych - na zlecenie okręgowych izb oraz Krajowej Izby Radców Prawnych przeszkolił już kilkaset osób. Szkolenia obejmują praktyczne aspekty sukcesji w firmach rodzinnych i nierodzinnych.

Występuje w roli konsultanta społecznego w pracach nad zmianami prawa dotyczącego sukcesji prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju. We współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego opiniował projekt ustawy dotyczącej sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Jest autorem kilku samodzielnie opracowanych projektów z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych i nierodzinnych, dotyczących zmian w prawie spadkowym, rodzinnym, handlowym i podatkowym. Jest to działalność pro publico bono, nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

Udzielał się jako ekspert i wykładowca w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji w firmach rodzinnych: KODY WARTOŚCI - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych, Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych oraz Firmy Rodzinne II

Wraz z dr Marią Adamską jest współautorem książki pt. Sytuacja nagłej sukcesji. Przewodnik SOS., która dostępna jest jako jedno z narzędzi wspierających sukcesję w projekcie KODY WARTOŚCI, na warunkach przewidzianych przez projekt. 

Razem z mec. Pawłem Ratajem brał udział w opracowaniu części prawnej Aplikacji diagnostycznej NOE oraz Aplikacji planistycznej NEO przeznaczonych do diagnostyki oraz planowania procesu sukcesji w ramach projektu Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych. A w samym Przewodniku jest autorem wielu praktycznych wskazówek oraz tabel w rozdziałach prawnym i finansowym.

Wypracował własne standardy doradztwa sukcesyjnego, które obejmują wszystkie istotne dla Klienta płaszczyzny i perspektywy planowania. Liczymy, że będą one stanowić podstawę do stworzenia zbioru dobrych praktyk dla rodzącego się właśnie w Polsce zawodu doradcy sukcesyjnego. Już teraz na ich podstawie można dokonać oceny, czy dany podmiot faktycznie zajmuje się pełnym i spójnym doradztwem w tym zakresie.

Od lat aktywnie promuje i popularyzuje tematykę sukcesji i planowania spadkowego. Jego działalność stała się inspiracją dla wielu firm doradczych, szkoleniowych oraz kancelarii prawnych do zainteresowania się tematyką sukcesji.

Jest założycielem i redaktorem naczelnym portalu www.planowaniespadkowe.pl.