Oferta Kancelarii

Kancelaria Sukcesyjna MARTYNIEC świadczy szerokie usługi związane z sukcesją i planowaniem spadkowym, zgodnie z wypracowanymi przez nas standardami pracy. 

W zakresie usług znajduje się doradztwo dla firm i osób fizycznych oraz szkolenia. Większość usług świadczymy samodzielnie, lecz tam, gdzie to konieczne, posiłkujemy się współpracą ze sprawdzonymi partnerami, m.in. radcami prawnymi, notariuszami, doradcami podatkowymi, specjalistami od budowy strategii, mediatorami, psychologami, pośrednikami poszczególnych produktów finansowych itd. 


DORADZTWO SUKCESYJNE

Doradztwo sukcesyjne obejmuje skierowane na sukcesję i planowanie spadkowe oraz połączone w jedną całość:

    1. doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, handlowego i podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm rodzinnych i "nierodzinnych"; w biznesie połączone z umiejętnością doboru docelowej formy prawnej prowadzenia działalności (w tym grupy spółek) pod kątem uwarunkowań gospodarczych, celowości odseparowania majątku prywatnego od biznesu oraz wysokości zobowiązań podatkowych (także optymalizacja międzynarodowa);

    2. doradztwo finansowe, polegające na budowie powiązanego z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi planu finansowego, pod kątem struktury produktów finansowych (produkty inwestycyjne, ubezpieczenia na życie, kredyty, inne), wysokości niezbędnych kapitałów lub sum ubezpieczenia, doborze produktów z oferty firm aktualnie funkcjonujących na rynku wraz z oceną kosztów oraz uwarunkowań prawno-podatkowych ich zastosowania;

    3. doradztwo dotyczące zarządzania majątkiem rodzinnym oraz biznesem, w tym m. in. optymalizacja struktury majątku w rodzinie (umowy majątkowe małżeńskie) w kontekście biznesu oraz sukcesji międzypokoleniowej, budowa planów rentierskich i przychodu pasywnego, długookresowa strategia budowy majątku prywatnego w korelacji do biznesu, w tym ograniczenie ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

    4. budowę Ładu Rodzinnego w firmach rodzinnych, konstytucje rodzinne; 

    5. okresową aktualizację założeń i wdrożonych rozwiązań w ramach wieloletniej opieki nad Klientem.

Jeśli pojawi się wątpliwość, komu warto zlecić opiekę nad własną rodziną albo firmą w zakresie sukcesji, pomocny może się okazać katalog 5 ZASAD DORADCY SUKCESYJNEGO, który promujemy jako podstawę do opracowania zbioru dobrych praktyk w tym zawodzie. Można przy jego pomocy sprawdzić, które z szerokiego zakresu płaszczyzn, jakie obejmuje sukcesja, są w Państwa przypadku istotne i należy o nie zadbać oraz dokonać weryfikacji doświadczenia i kompetencji doradcy, z którym rozmawiamy. Proszę zapytać swojego doradcę, co sądzi o opracowanych przez nas ZASADACH. Nie twierdzimy wcale, że o sukcesji wiemy już wszystko - wprost przeciwnie, stale uczymy się i doskonalimy swoje umiejętności. Chcemy dzielić się jednak naszymi doświadczeniami. Jesteśmy otwarci na uwagi i pytania.


Ponadto zajmujemy się pomocą w:

- negocjacjach rodzinnych w sytuacjach spornych dotyczących sukcesji, na etapie planowania sukcesji, działu spadku albo dochodzenia zachowku,

- przeprowadzeniu procedur spadkowych, w tym w przeprowadzeniu analizy prawnej i finansowej sytuacji spadkobierców, podjęciu decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz doboru trybu i procedury przeprowadzenia nabycia i działu spadku,

- ochronie przed długami spadkowymi, sporządzaniu wykazu albo spisu inwentarza, dochodzeniu roszczeń od wierzycieli spadku oraz ochrony na etapie postępowań egzekucyjnych kierowanych do spadkobierców,

- innymi sprawami dotyczącymi szeroko pojętych spraw dziedziczenia oraz zarządzania majątkiem w małżeństwie.


Szkolenia

Kancelaria Sukcesyjna MARTYNIEC posiada niemal 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu sukcesji oraz planowania spadkowego, w oparciu o własne autorskie materiały. Przeszkoliliśmy przeszło 6.000 doradców finansowych oraz wzięliśmy udział w ok. 500 szkoleniach, seminariach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców i właścicieli spółek.

Szkolenia obejmują najnowsze zmiany w prawie spadkowym i gospodarczym, w szczególności zmiany przepisów dotyczących sukcesji indywidualnej działalności gospodarczej. Jako konsultanci społeczni bierzemy udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, mamy dostęp do informacji z pierwszej ręki.

Obecnie Łukasz Martyniec współpracuje jako szkoleniowiec i wykładowca z Instytutem Biznesu Rodzinnego (szkolenia i warsztaty dla firm rodzinnych) oraz Europejską Akademią Planowania Finansowego EAFP (szkolenia dla doradców ubezpieczeniowych). Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych (pierwsze w Polsce szkolenia z sukcesji dla radców prawnych).

Chętnie przygotujemy indywidualną ofertę dotyczącą szkoleń lub konferencji o tematyce związanej z sukcesją. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
Łukasz Martyniec podczas szkolenia zorganizowanego przez Krakowską Izbę Radców Prawnych. 2016 r.